3m

Taśmy dwustronnie klejące bez nośnika

Symbol (Nr) produktuOPIS PRODUKTUWymiary taśmy na rolce

mm    m

9605

odpowiednik

ATG 904

Taśma ogólnego stosowania. Odporna na wilgoć, UV i rozpuszczalniki.

klej akrylowy

grubość: 0,05 mm

temp. pracy: do 120oC

12   50

25   50

38   50

50   50

500   50

270  200

465

odpowiednik

ATG 924

Wysoka początkowa siła klejenia. Do tworzyw szt., metalu, drewna, papieru.

klej akrylowy

grubość: 0,05 mm

temp. pracy: do 80oC

6   55

9   55

12   55

15   55

19   55

25   55

30   55

38   55

50   55

75   55

100  55

150  55

300  55

500  55

1000 55

1200 55

9482

Odporna na wysokie temperatury, rozpuszczalniki i promieniowanie UV.

klej akrylowy

grubość: 0,05 mm

temp. pracy ciągłej: do 150oC

krótkotrwała: do 260oC

9   55

12   55

15   55

19   55

25   55

50   55

9485

odpowiednik

ATG 926

Odporna na wysokie temperatury, rozpuszczalniki i promieniowanie UV.

klej akrylowy

grubość: 0,13 mm

temp. pracy ciągłej: do 150oC

krótkotrwała: do 260oC

  6   55

12   55

15   55

19   55

25   55

50   55

950

odpowiednik

ATG 969

Wysoka początkowa siła klejenia. Do tworzyw szt., metalu, drewna, papieru.

klej akrylowy

grubość: 0,13 mm

temp. pracy: do 80oC

12   55

15   55

19   55

25   55

50   55

500  55

12  165

927

odpowiednik

ATG 976

Taśma do łączenia gładkich powierzchni

klej akrylowy

grubość: 0,05 mm

temp. pracy ciągłej: do  80oC

krótkotrwała do  150oC

12   55

19   55

25   55

50   55

909

Do pozycjonowania i chwilowego mocowania detali przy produkcji seryjnej.

Zalecane stosowanie z podajnikiem M-635

klej akrylowy

grubość: 0,04 mm

150  55

920

XL

Taśma z szerszą warstwą zabezpieczającą niż warstwa klejąca.

Stosowana np. przy produkcji kopert jako taśma do ich późniejszego zaklejania.

klej akrylowy

grubość: 0,025 mm

12  914

19  914

25  914