3m

Taśmy poliestrowe

Symbol (Nr) produktuOPIS PRODUKTUWymiary taśmy w rolce

mm    m

Opakowanie zbiorcze

(rolek)

850S

Taśma z naniesioną warstwą aluminium. Odporna na wysokie temperatury i chemikalia.

klej : akrylowy

nośnik : poliester

grubość: 0,048 mm

temp. pracy: do 180oC

12   66

19   66

25   66

50   66

75   66

72

48

36

24

16

850T

Taśma idealnie przezroczysta. Odporna na wysokie temperatury i chemikalia.

klej : akrylowy

nośnik : poliester

grubość: 0,048 mm

temp. pracy: do 180oC

12   66

19   66

25   66

50   66

72

48

36

24